Bizden Haberler

E-Dönüşüm Çözümleri

PRODER E-Dönüşüm Çözümleri

Proder ERP ve Bulut İş Çözümleri ile tam entegre çalışmaktadır. Mükellef sorgulama, fatura gönderme ve gelen fatura görüntüleme işlemlerini Proder ERP sistemleri içerisinden kullanmanıza olanak sağlanmaktadır. 
E-Fatura mükellefi olan kişi ya da kuruma kağıt fatura kesilemeyeceğinden fatura kesme aşamasında mükellef kontrolü sağlanarak kullanıcı hatalarının önüne geçmektedir.

Proder İş Çözümleri, genel muhasebe defterlerini (Kebir Defteri, Yevmiye Defteri) sistem içerisinden pratik bir şekilde hazırlama ve düzenleme imkanı sunmaktadır.

E-Fatura Nedir?

E-Fatura, belirli bir formatta standart hale getirilmiş, değiştirilemez bir şekilde mühürlenmiş, satıcı ve alıcı arasında güvenli, zaman ve maliyet tasarrufu sağlayan elektronik belgedir. E-Fatura ile satıcı ve alıcı arasındaki iletim, merkezi bir platform (GİB) üzerinden gerçekleştirilmektedir. 
E-Fatura yeni bir belge türü olmayıp, kâğıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahiptir.

E-Faturanın Avantajları Nedir?

 • Maliyetleri azaltılmasının yanında baskı, postalama, arşivleme gibi iş yükü ve zaman tasarrufunu da sağlamaktadır.
 • Güvenli veri akışı sağlar.
 • Elektronik ortamda oluşan arşiv ile faturalarınıza kolay erişim imkanı sunmaktadır.
 • Alıcı ve satıcı arasında ki mutabakat kolay, güvenilir bir şekilde sağlanır.
 • Çevre dostudur. Gereksiz kağıt basımından doğan israfı önler.

E-Arşiv Nedir?

E-Arşiv, 433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen standartlara uygun olarak faturanın, elektronik ortamda oluşturulması, arşivlenmesi, ibrazı ve raporlanmasını kapsayan bir uygulamadır.
E-arşiv uygulaması izni alan mükellefler, e-fatura mükellefi olan ya da olmayan tüketicilere elektronik ortamda fatura hazırlama ve göndermesine imkan sağlar.

E-Arşivin Avantajları Nedir?

 • Tüketicinin e-fatura mükellefi olmasa bile elektronik fatura gönderme imkanı sunarak kağıt, baskı, postalama ve arşivleme maliyetlerinin azaltır.
 • Veri bütünlüğü sağlar. Böylece geçmişe dönük faturalara hızlı bir erişim imkanı sunar.
 • Fatura hazırlama ve gönderme sürelerinde çok ciddi zaman tasarrufu sağlar. İş gücü verimliliğini artırır.
 • Geleceğimizi korumanın verdiği huzurla kağıt israfını önler.

E-Arşiv Fatura Gönderimi

 

E-Defter Nedir?

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından ortak olarak yayımlanan 1 sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliği ile elektronik defter (e-defter) yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.
E-Defter, Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince tutulması zorunlu olan defterlerin Gelir İdaresi Başkanlığı’nın bildirdiği format ve standartlara uygun biçimde elektronik dosya biçiminde hazırlanması, bastırılmaksızın kaydedilmesi, değişmezliğinin, bütünlüğünün ve kaynağının doğruluğunun garanti altına alınması ve ilgililer nezdinde ispat aracı olarak kullanılabilmesine imkan tanımayı hedefleyen hukuki ve teknik düzenlemeler bütünüdür.
Gelir İdaresi Başkanlığı’nın duyurmuş olduğu format ve standartlara uygun olarak “Yevmiye Defteri” ve “Defter-i Kebir” elektronik defter olarak tutulabilmektedir.

E-Defterin Avantajları Nedir?

 • Defteri basımı için harcanan zamandan tasarruf sağlanır. Hızlı ve kolay bir biçimde yevmiye ve kebir defteri oluşturulabilmektedir.

 • Defterlerin onay ve basım ücretlerinden tasarruf sağlanır. Maliyetleri azaltır.

 • Hızlı ve güvenilir olarak arşivlemeye olanak sağlar.

 • Uluslararası standartlara uygun formatta düzenlendiğinden denetimi uluslararası sağlanabilmektedir.

 • Yanlış bilgi bulma ve düzenlemede daha kolaylıkla sağlanır.

 • İlgili devlet kurumlarının defterleri kontrol etmek istediklerinde istenilen kayıtlar kolay ve hızlı bir biçimde sunulabilmektedir.

 • Kağıt tasarrufu sağlayarak çevreci bir gelecek hazırlamada önemli bir etkendir.

E-DÖNÜŞÜM KONTÖR FİYATLARI

 

* KONTÖRLER  GELEN/GİDEN  E-FATURALAR İÇİN GEÇERLİDİR.
* TÜM PAKETLERDE 2  E-ARŞİV İÇİN  1 KONTÖR DÜŞÜLMEKTEDİR.
* FİYATLARA KDV DAHİL DEĞİLDİR.
* PAKET AŞIM BEDELİ KONTÖR  ADETİ İÇİN 1,5 TL DİR.
 

Ücretsiz Demo talebi için tıklayınız...