• PRODER SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ
  Lisans Sayısı: Lisans Sözleşmesinde belirtilen kullanıcı sayısıdır. 

  ÖNEMLİ-DİKKATLİ OKUYUNUZ !
  PRODER Programları Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi siz ve PRODER Yazılım İletişim Sistemleri Ticaret A.Ş. arasında yapılmış, Lisans Sözleşmesinde tanımlanan, bilgisayar programı ve bu programın kullanım hakları konusunda hukuki bir sözleşmedir. PRODER Programlarını her ne şekilde olursa olsun, bilgisayarınıza yüklediğiniz taktirde, bu sözleşme hükümlerinin sizi bağlayacağını kabul etmiş sayılırsınız.
   
  PRODER  ÜRÜN LİSANSI
  PRODER Programları, 556 sayılı Markaların Korunması hakkında kanun ve milletlerarası Patent Hakları anlaşmaları ile korunmuştur. PRODER Programlarının ücretsiz kullanım hakkı yoktur. Satılmak suretiyle lisans hakkı (kullanma hakkı) verilir.
   
  1. LİSANS HAKKI: 
  Bu sözleşme size şu hakları sağlamaktadır: PRODER Programlarının  tek bir kopyasını bir bilgisayara yükleyebilir ve kullanabilirsiniz. PRODER Programlarını ancak bilgi saklama amacı ile diğer bir bilgisayara kopyalayabilir veya kayıt cihazına kaydedebilirsiniz. Üzerinde  PRODER Programlarının yüklenmiş olduğu her bir bilgisayar için ayrı bir lisans almanız ve tahsis etmeniz gerekmektedir. PRODER Programları için alınan bir lisans, değişik bilgisayarlar arasında paylaşılamaz veya aynı zamanda kullanılamaz.
   
  2. DİĞER HAK VE SINIRLAMALARIN TANIMI:
  .  Ters Mühendislik İşlemi, Parçalara Ayırma ve Demonte Etme Konusunda Sınırlamalar : PRODER Programlarını ters mühendislik işlemine tabi tutamazsınız, parçalara ayıramaz veya demonte edemezsiniz. 
  .  Parçalara Ayırma: PRODER Programları, bu kutuda tek bir ürün olarak lisanslanmıştır. PRODER Programları satış sözleşmesinde aksi belirtilmedikçe birden çok bilgisayarda kullanılamaz.
  .  Kira: PRODER Programlarını kiralayamazsınız.
  .  Yazılım Programının Devredilmesi: PRODER Programları, aksi satış sözleşmesinde belirtilmedikçe hiç bir şekilde bir şahıs veya kuruluşa devredilemez.
  .  Sona Erme: Bu sözleşmenin hükümlerine aykırı hareket etmeniz halinde, PRODER Yazılım İletişim Sistemleri Ticaret A.Ş. diğer hiç bir hakka zarar vermemek şartıyla bu sözleşmeyi sona erdirebilir. Bu durumda, PRODER Programlarının tüm kopyalarını ve bütün diğer parçaları ile birlikte imha etmeniz gerekmektedir. 
   
  3. GÜNCELLEŞTİRME (UPDATE):
  PRODER Programları yenilenmiş bir program ile (cd veya İnternet aracılığı) güncelleştirilir. Güncelleştirme cd’leri ayrı bir ürün olarak kullanılamaz. PRODER Programları tek bir ürün paketi olarak kullanılabilir. Aksi satış ve bayilik sözleşmelerinde ayrıca belirtilmediği sürece birden fazla bilgisayarda kullanılamaz.
   
  4. TELİF HAKKI: 
  PRODER Programlarına ait tüm başlık ve telif hakları  PRODER Yazılım İletişim Sistemleri A.Ş.’ye aittir. PRODER Programları patent hakları yasaları ve milletlerarası anlaşmaların hükümleri tarafından korunmaktadır. PRODER Programlarına diğer herhangi telif hakkı konusu ürün gibi davranmalısınız; (örneğin bir kitap ya da müzik kaydı gibi) ancak, 
  a) PRODER Programlarının bir kopyasını yalnızca yedekleme veya arşivleme amacıyla kopyalayabilir, ya da 
  b) PRODER Programlarını tek bir bilgisayara kopyalayıp, orijinalini yedekleme veya arşiv amacıyla tutabilirsiniz. PRODER Programları ile birlikte gelen basılı kullanıcı belgelerini de kopyalayamazsınız.
   
  5. İKİ ORTAMLI ÜRÜN (CD, İNTERNET): 
  PRODER Programlarını birden fazla ortamdan alabilirsiniz. Almış olduğunuz ortamın cins veya ölçüsüne bakılmaksızın, aksi PRODER tarafından uygulanmadığı veya sözleşmelerle teminat altına alınmadığı sürece bilgisayarınız için uygun olan bir ortamı kullanabilirsiniz. PRODER Programlarını diğer taşıyıcı ortama ödünç veremez, kiralayamaz veya diğer bir kullanıcıya daimi devir dışında (yukarıda belirtildiği şartlarda) devredemezsiniz.